Audi Centar Banja Luka

320x160 AOT DIV 121016

 

Kvalitet do najsitnijih detalja

Vi možete vjerovati Vašem autu, jer kvalitet je zbir mnogih dijelova, i svaki pojedini dio ispunjava svoj zadatak u svako doba precizno i pouzdano. Marka Audi daje Vam garanciju, da svaki dio odgovara egzaktno strogim Audi-mjerilima što se tiče konstrukcije, kvaliteta materijala, proizvodnih procesa i sigurnosnih kontrola.

Audi Originalni dijelovi su originalne konstrukcije. Standardi kvaliteta su ekzaktno propisani, cijela proizvodnja podliježe strogoj kontroli procesa.

 

320x160 AOT DIV 121026

 

Audi Originalni osvježeni dijelovi

Mnogi dijelovi u automobilu podliježu prirodnom habanju. Ali oni zbog toga ne postaju “bezvrijedni”. Jedna olovka npr. ne baca se ako je otupjela - ona se može ponovo naoštriti.

Tako se i motori, mjenjači, osovine, starteri, elektronski ugrađeni dijelovi i mnoge druge komponente daju obnoviti i koristiti kao novi dijelovi. To štedi skupocjene resurse i štedi energiju. Kvalitet Audi Originalnih osvježenih dijelova podliježe najstrožim kontrolama kvaliteta i sigurnosnim testovima. 

 

320x160 AOT DIV 121028

 

 

Garancija i dugotrajna podrška

Kod Vaših Audi partnera Vi na Audi originalne dijelove i Audi Originalne osvježene dijelove kao i radioničke radove dobivate dvogodišnju garanciju. I kad Vaše vozilo ima puno godina, garantuje se dugogodišnje snabdijevanje.